skip to Main Content

RETURN – LEDERUDVIKLING BASERET PÅ ÆLDGAMMEL & HELT NY VIDEN, DET BÆREDYGTIGE LEDERSKAB

 

Good Company Century & Howcome lancerer nu sammen med kompetente og passionerede samarbejdspartnere et helt nyt lederudviklingsprogram for lederteams. Det har vi kaldt RETURN – to your self, to the balance, to the world. Vi søger råd hos de oprindelige folks ledere, der har bedrevet bæredygtig ledelse gennem flere hundrede år i ét af verdens største økosystemer, regnskoven.

RETURNS FORMÅL: At klæde den enkelte leder og lederteamet på til vores nye æra, så organisationen kan træde ind i en mere bæredygtig tilstand og samtidig understøtte udvalgte af de 17 verdensmål. Til fordel for arbejdsmiljøet*, kvaliteten af ydelserne, indvirkningerne på omverden og fastholdelsen/tiltrækningen af nye kundegrupper og kompetente medarbejdere.

*Lavere organisatorisk og individuel stressniveau, større arbejdsglæde og stolthed, større ejerskab og motivation, større tillid og læring.

LOGIKKEN BAG

Vi står med den første fod på vej ind i en ny æra, der kalder på væsentlig mere bæredygtig adfærd. Af hensyn til klimaet, lighed blandt mennesker, uanset hvor på kloden du befinder dig, samt det enkelte menneskes bæredygtighed i eget liv. Symptomerne kender de fleste af os efterhånden: Det bipolare vejrmønster med voldsommere udsving i form af uvejr, tørke og oversvømmelser. Biodiversiteten der hastigt forsvinder. Ulighed og fattigdom der udløser frustrationer og smerte i mange samfund. Endeligt er stresskurven og psykisk mistrivsel i den vestlige verden i vedvarende markant stigning. Nogle snakker her om en psykisk epidemi.

Vi er heldigvis på vej med gode handlinger og bevægelser i en bedre retning. De 17 verdensmål er et rigtig godt eksempel på, hvordan de fleste lande i verden har etableret ét fælles mål – En bedre klode for os alle – mennesker som dyr, vand og planter. Fordi vi er afhængig af hinanden, eller rettere, vi mennesker, er afhængige af dyr, vand og planter! Og her er lige præcis pointen! Alt gik rimelig godt de første 99% af klodens levetid, hvor udviklingen af mennesket fandt sted, fra en lille bakterie til et meget veludviklet Homo Sapiens. I den sidste 1% af tiden, hvor vi har betrådt kloden, er der kommet ubalancer. Vi glemte, at se kloden som ét system. Vi har ville besidde og forbruge mere end balancerne kunne holde til og nu står vi med symptomer, der kalder på ny adfærd. Vores tese er, at ved at vende blikket mod det, som engang var i en bæredygtig balance, og tilføre vores nyeste viden, så ligger der mange gode og veldokumenterede svar gemt i det eksisterende. Vi skal “bare” finde tilbage til det. Derfor har vi udviklet RETURN projektet.

INDHOLD I MEGET OVERORDNEDE TERMER:

10 dage sammenlagt over 6-8 måneder. 2 dage i Danmark, 6 dage i Panamas regnskov og afslutningsvis 2 dage i Danmark. Vi indleder med at identificere ud fra jeres ståsted, hvad der med fordel kan arbejdes med for at opnå bedre bæredygtig balance i organisationen. Uagtet tema, det vil variere efter organisationens behov. Temaet “tages med” til regnskoven, hvor vi arbejder målrettet på måder, at komme problematikkerne i møde. Vi afslutter med en klar bæredygtig handlingsplan, som lederteamet kan implementere hen imod de definerede mål for organisationen – så ledelsesadfærd og strategi går hånd i hånd.

  • Den systemiske tænkning i sin ypperste form, der opleves på egen krop i ét af klodens mest komplekse og avancerede økosystemer, regnskoven.
  • Læring fra de oprindelige folks ledere – Dialog og sparring med de oprindelige folks ledere, udveksling af deres bæredygtige ledelsetilgange. Som blandt andet har betydet, at de som folk har overlevet, på trods af alverdens pres fra den ydre og indre verden. I symbiose med naturen og menneskerne involveret.
  • Bidrage hands on i et konkret bæredygtigt projekt i regnskoven i samarbejde med de oprindelige folk – eksempelvis genplantning af regnskov, bygning af bambushytter, eller undervise på den lokale skole.
  • Diagnosticering af egen organisations indre og ydre bæredygtighed
  • Handlingsplan for, hvad organisationen kalder på, for at lykkes med transformationen.
  • Styrkelse af lederteamets egen kerne og handlekraft bæret af tillid og troværdighed.

 

En simpel udviklingsmodel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vores lokation:

Midt i den panamanske regnskov, i Geoversitys camp Mamomi Valley Preserve. Her har de arbejdet målrettet med regnskovsbevarelse igennem de seneste 20 års tid, i tæt samarbejde med de oprindelige folk – og med bemærkelsesværdige resultater. Vi bor midt i et økosystem, der har bestået i tusindvis af år. Med lyde og dufte, der minder os om, hvor fuldstændig fantastisk naturen er, og hvorfor den er så vigtig at spille sammen med.

 

Prisen:

Den er næsten færdigudregnet. Vi kan sige så meget, at for en ledergruppe på 8 personer koster kurset FOR HELE LEDERGRUPPEN mindre end én langtidssygemeldt stressramt medarbejder koster organisationen i direkte og inddirekte omkostninger på ét år.

20% af kursusbeløbet går ubeskåret til genplantning af regnskov, hvilket betyder at kurset er CO2 neutralt.

 

Kontakt os gerne:

Hvis du er nysgerrig på en uddybende beskrivelse af RETURN konceptet, kommer vi gerne ud og deler ud af vores viden og hvordan I kan blive en endnu mere bæredygtig organisation – både internt i eget virke og ud mod omverdenen. Kontakt Howcome

Hvorfor fokus på regnskoven? Ingen klimaindsats er mere effektiv end at stoppe rydning af regnskov

Hvis et regnskovsområde på størrelse med Sjælland bliver ryddet, udleder dette mere CO2 end Danmarks samlede årlige CO2 udledning.

Det er de svimlende dimensioner af den effekt en forebyggende støtte kan have her.

Med regnskoven bevares verdens artsrigdom. Og med regnskoven bevares livsgrundlag, kultur og viden for de indianske folk.

Ingen er bedre og mere motiveret til at beskytte regnskoven end de indianske folk – især hvis de får lidt hjælp!

Derfor er de indianske folk også oplagte for en virksomhed, at vælge som partnere.

Vi har kontakterne og netværk til regnskovens folk i Amazonas og solid professionel erfaring med planlægning, koordinering og evaluering af indsatser.

Konkrete indsatser i og for regnskoven

Vores nyeste initiativ er et lederudviklingsprogram, som vi har kaldt RETURN. Sammenlagt 10 dage fordelt over et halvt år, hvor fokus er, som ledergruppe at blive funderet i bæredygtig ledelse. Både som individ og som ledergruppe. Hovedmodulet foregår midt i den panamanske regnskov, som måske er klodens bedste inspirationslokale. Udfaldet på kurset er ud over et stærkt funderet lederteam, en konkret bæredygtig handlingsplan for virksomheden, inspireret af de oprindelig folks ledere, naturen og de seneste teorier og forståelser på området.

De indianske folk i regnskoven forsøger at forsvare deres skov overfor illegal tømmerhugst og andre indtrængere.

Kommunikation mellem landsbyerne i regnskoven er ganske afgørende i dette og kan etableres effektivt med moderne jungletrommer i form af radiomodtagere drevet af solceller. Nogle steder i regnskoven kan en simpel besked kræve flere dages rejse til fods eller ad floderne.

En effektiv overvågning af regnskoven kan også sikres med simpelt software, satellitbilleder, radar og droner med kamera. Alt sammen styret af de indianske folk selv. Disse redskaber til elektronisk overvågning minimerer ikke blot livsfare ved overraskende møder med bevæbnede lykkejægere i junglen. Det er yderst effektivt bidrag til forsvar af regnskoven og forebyggelse af klimaforandringer.

 

Modsat statsfinansierede hjælpeorganisationerne er virksomheder ikke underlagt uhensigtsmæssige restriktioner mod investeringer i teknologisk udstyr. Denne fordel kan eventuelt kombineres med virksomhedens egen interesse for IT-teknologi ved indkøb og donation af kommunikations- og overvågningsudstyr til de indianske folk regnskoven.

Formidling og engagement blandt medarbejdere

Virksomhedens medarbejdere kan få adgang til satellitbillederne via nettet, så alle kan følge med i overvågningen af regnskoven. De moderne jungletrommer i form af radioer kan også nå virksomhedens medarbejdere med løbende opdatering og historier fra området.

Alle, som deltager, får selv mulighed for at lære mangt og meget af de indianske folk om livet i regnskoven. Det kan være en betydelig drivkraft og skabe fællesskab om noget, som medarbejderne tror på og med rette kan være stolte af – også i deres private liv.

Mange virksomheder og medarbejdere vil kunne identificere sig med et eller flere formål og motiveres af perspektiverne ved at være med til at bevare regnskoven:

  • Rydning af regnskov udleder mere CO2 end alle verdens biler tilsammen.
  • Over halvdelen af alle jordens arter af planter og dyr lever i de 6% af jordens overflade, som endnu er dækket af regnskov.
  • Halvdelen af hele vores apotek er udviklet på baggrund af naturmedicin, primært fra regnskoven. Under 1% af planterne i regnskoven, er videnskabeligt undersøgt for sin helbredende virkning. Regnskoven er også det levende apotek for de fleste oprindelige folk i verden.
  • Flere tusinde forskellige oprindelige folk lever i og af regnskoven. Verdens økonomisk fattigste mennesker. Uden skoven har de intet.

Her er der altså en rigtig stor forskel at gøre i én og samme indsats for at bevare regnskoven. For en virksomhed, som ønsker at gøre en forskel her, tilføje en ny og anderledes partner til virksomhedens portefølje med et indiansk folk og gøre det til en del af sin fortælling, er dette et godt og konkret sted at sætte ind!

Derfor anbefaler vi indsatser til at bevare regnskoven i samarbejde med regnskovens folk. Og fordi, det er det, vi er bedst til og selv ved mest om blandt mange andre mulige velgørende initiativer.

Set i forhold til FN’s 17 mål for en bedre verden vil denne indsats således bidrage direkte til flere:

Back To Top