skip to Main Content

Et historisk løfte

5. september 2015 mødtes alle verdens regeringsledere på FN topmødet i New York for at vedtage en fælles vision og mål for en bedre verden år 2030. Målene er udviklet i tæt dialog mellem regeringer, det private erhvervsliv og humanitære organisationer som de primære uundværlige drivkræfter og samarbejdspartnere i virkeliggørelsen af FN’s verdensmål.

Afskaf alle former for fattigdom i hele verden.

Stop sult og giv alle mulighed for nærende mad. Styrk bæredygtigt landbrug.

Skab sikkerhed for sunde liv og trivsel for alle. Alle skal have adgang til medicin og lægehjælp.

Giv alle børn i verden en uddannelse af god kvalitet og mulighed for livslang læring.

Opnå ligestilling, styrk alle kvinder og pigers rettigheder.

Giv alle mennesker adgang til rent vand og sanitet.

Giv alle mennesker adgang til på-lidelig, bæredygtig og moderne energi til en overkommelig pris.

Promover bæredygtig vækst og ordentlige arbejdsvilkår for alle.

Skab inkluderende industri og innovation. Byg veje og gør adgang til telefonnet, internet og moderne teknologi bedre.

Reducer ulighed i og mellem lande.

Giv alle mennesker adgang til en ordentlig bolig, og gør byer mindre forurenede.

Sikre bæredygtige forbrugs- og produktionsmønstre

Gør straks det, der skal til for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser.

Beskyt livet under vandet og skab bæredygtig brug af verdens floder og have.

Beskyt livet på jorden og genopbyg økosystemer.         Beskyt verdens skove, bekæmp ørkendannelse og ødelæggelsen af verdens artsrigdom.

Styrk fred i verden, beskyt alle mod kriminalitet og vold og styrk adgang til retssystemer for alle.

Øg investeringerne og styrk det globale samarbejde og hjælp til, at alle mål kan nås alle steder i verden.

 

Alle mål er ligestillede og ikke i prioriteret rækkefølge

Back To Top