skip to Main Content

Det gode image

Ingen gode initiativer bør holdes hemmeligt! Socialt og miljømæssigt ansvar bør derimod siges højt og bruges som det stadig stærkere konkurrenceparameter, det er.

Kravet om ansvarlig produktion og markedet for bæredygtige produkter er generelt stigende i hele den vestlige verden. Når en virksomhed tager initiativer til bæredygtig produktion, kan det udløse betydelig goodwill blandt medarbejdere, kunder og i samfundet som sådan. Kort sagt betydelige konkurrencefordele.

Mange virksomheder høster ikke anerkendelse for deres indsats og investering som fortjent, mens andre misbruger markedsføringen af deres indsatser bevidst i overdrevne eller misledende udtryk. Markedsføring af bæredygtighed er et minefelt af mistillid blandt forbrugerne, som kræver stor opmærksomhed og viden at bevæge sig ind i på sikker grund.

Selv ansvarlige PR-bureauer har sjældent denne viden og holder sig oftest derfor hellere væk fra social- og miljøpromotion for ikke at få ørerne i maskinen. Alternativt kan PR-bureauet sammen med virksomheden søge viden eksternt. Men det kræver, at virksomheden er villig til at dele produktionshemmeligheder med eksterne, hvor fortrolighed sjældent kan garanteres – Se Rådgivning i bæredygtig produktion

Nøgtern potentiale- og risikovurdering

Uovervejede og sorgløse PR-strategier for dette kan nemt give bagslag og få den stik modsatte effekt, hvor produkter markedsføres som mere bæredygtige end de reelt er. Udstillet af de organisationer og journalister, der lever af at afsløre dette, også kaldet Greenwashing. Eksemplar på dette er talløse og kan læses i pressen dagligt og til tider endda føre til direkte modkampagner mod virksomheden, dagbøder samt krav om at trække kampagnen og produktet tilbage med et langt mere flosset image for virksomheden til følge.

“Det er blevet helt acceptabelt at gøre en god forretning ud af sin ansvarlighed, såvel i egen produktion som at sælge et produkt på, at noget af overskuddet går til velgørende formål. Skiftet hænger sammen med, at virksomhederne er begyndt at være mere ærlige om, hvad de selv får ud af at være gode. Det har givet dem større troværdighed hos forbrugerne, hvilket blot har øget incitamentet til at åbne endnu mere.”

Anne Ellerup Nielsen, professor i virksomhedskommunikation på Aarhus Universitet.

Dette afholder også mange velmenende virksomheder fra at markere sig som sådan. Af frygt for at have overset vigtige aspekter i egen produktion eller kritiske forhold blandt underleverandører uden for virksomhedens kendskab eller kontrol. Med ordentlig rådgivning og research er der dog intet at frygte og kun fordelene tilbage.

Alle initiativer i bæredygtig retning er bedre end ingenting og bør belønnes som sådan. Og det er muligt.

PR skal blot stå mål med den reelle indsats. Det kalder vi ”Bæredygtig PR”.

Vi vejleder i hvilke specifikke kriterier den enkelte virksomhed eller produktion skal opfylde før virksomheden med rette kan kalde sin produktion for bæredygtig, miljøvenlig eller klima-neutral.

Promover virksomhedens vision fremfor et enkelt produkt

Man kan muligvis imponere nogle få og vinde kunder på kortere sigt med ad hoc indsatser og promovering af enkeltstående produkter som bæredygtige, men virksomheden vinder på længere sigt ikke nogen troværdighed ved isolerede indsatser uanset kampagnens størrelse. Det, der for alvor har potentiale og giver konkurrencefordele, er en bæredygtig plan for virksomheden og ikke blot et produkt. Se omstilling til bæredygtig produktion.

Har virksomheden succesfuldt formidlet sin vision for bæredygtig omstilling, kan forbrugeren med rette tro på at fremme bæredygtighed ved at handle hos virksomheden, selv ved at købe de produkter hos virksomheden, der endnu ikke er bæredygtige.

Her kan virksomheden også mest sandsynligt indgå officielt samarbejde med eksempelvis en miljøorganisation, som støtter op om virksomhedens bæredygtige profil og tilfører den yderligere goodwill. I fald det er tilrådeligt og virksomheden er klar til sådan et samarbejde, formidler vi gerne denne kontakt.

Endvidere har en sådan vision og strategi også det maksimale potentiale til at motivere medarbejdere og få dem til at føle sig stolte af virksomhedens mål.  – Se motivation af medarbejdere.

“Verdens Skove holder øje med de ‘grønne’ virksomheder og tjekker om deres markedsføring stemmer overens med deres faktiske miljøindsats. Hvis Verdens Skove finder, at virksomheder ‘grønvasker’ deres produkter i markedsføringen, henvender vi os til Forbrugerombudmanden, der fører tilsyn med markedsføringsloven. Det er derefter Forbrugerombudsmandens opgave at sikre, at virksomhederne fremlægger dokumentation for påstandene bag den grønne markedsføring.”

Verdens Skove, dansk miljøorganisation

Greenwashing versus Bæredygtig PR

Hvad der konkret kan føre til dårlig omtale og anklager om greenwashing er:

  • Uforholdsmæssige proportioner mellem bæredygtig indsats og PR-budget for samme
  • Ingen, mangelfuld eller tendentiøs dokumentation af bæredygtighed udarbejdet af eget in house personale
  • ”Skyklap-perspektiv” i dokumentation og lanchering med eksklusiv fokus på enkelte komponenters bæredygtighed isoleret set ude af en sammenhæng
  • ”Image shopping” – promotion af fx miljøvenlighed mens man krænker menneskerettigheder
  • Aflad og fralæggelse af ansvar: Velgørenhed uden selv først at tage ansvar for egen produktion
  • Afledning: Velgørenhed uden sammenhæng med virksomhedens eget virke.

Mangel på helhedsanalyser kan ramme virksomheden som en boomerang af negative effekter, som en virksomhed ikke umiddelbart har forudsætningerne for at forudse.

Eksempelvis er El biler ikke nødvendigvis bedre for miljø og klima end benzinbiler, hvis strømmen laves på et kulkraftværk. Biobrændsel eller økologisk produktion, er katastrofalt for økologi og klima, hvis der ryddes regnskov for at lave plantager etc.

Hvad angår PR-kampagers videre udførelse som sådan kender vi vores begrænsninger og samarbejder derfor med professionelle PR-bureauer.

 Bæredygtig PR omfatter kort sagt:

  • Troværdige proportioner mellem bæredygtig indsats og PR-budget for samme
  • Nøgtern dokumentation med professionel ekstern vurdering forelægger inden PR-kampagnen.
  • Dokumentation omfatter helhedsperspektiv af mulige negative direkte eller indirekte sociale og miljømæssige effekter af produktionen.
  • Velgørenhed i forlængelse af egen indsats.
VI BRINGER MENNESKER OG VIDEN SAMMEN OM VERDENS MÅL
Back To Top