skip to Main Content

Good Company Century

Good Company Century så dagens lys i kølvandet af, at FN´s 17 verdensmål blev lanceret august 2015 – af to samfundsengagerede konsulenter med afsæt i henholdsvis NGO-verdenen og i erhvervslivet, Nikolaj Bro Moseholm og Karin Hoeck.

Siden opstarten er verdensmålene blevet kendt og anerkendt over hele verden på bare få år og Good Company Centurys berettigelse er større end nogen sinde før.

Good Company Century består i dag af en sammenslutning af dygtige samarbejdspartnere med speciale indenfor orgaisationsudvikling og ledelse, miljøcertificering, produktionsmæssig bæredygtig omstilling, bæredygtig finans, NGOér m.m.

Howcome

Umia – United Mankind in Action

Geoversity

Planmiljø

Matter Invest

Pointen

Karin Hoeck – Initiativtager & indehaver

er uddannet diplomkandidat med speciale i afsætning, organisation og ledelse, suppleret med erhvervspsykologi fra Bergen Universitet og diverse tillægsuddannelser med systemisk fundering.

Har tyve års erfaring med at fascilitere processer på alle organisatoriske niveauer i kommercielle virksomheder og offentlige institutioner med afsæt i ledelsens og medarbejdernes interne samarbejde i en strategisk kontekst. Herunder visionsudvikling, konflikthåndtering, personlig coaching, teamopbygning og kulturudvikling i danske og internationale virksomheder. Læs mere på HowCome.

Brænder for at skabe det tillidsfulde rum, hvor alle involverede oplever ejerskab og forøget motivation til at udvikle organisationen til at blive mere bæredygtig – både i relation til den menneskelige dimension og i forhold til eksterne interessenter.  Således at organisationens vækst går hånd i hånd med de resurser der er til rådighed, og omkostningerne (Både de menneskelige, de økonomiske og de miljømæssige) minimeres på den lange bane. Ud fra den tese, at langt de fleste mennesker går på arbejde med et ønske om at gøre sige nyttige og kunne levere sit arbejde på en måde de kan være stolte af, både i form, indhold og de fodaftryk man efterlader sig.

Back To Top