skip to Main Content

Motivation af medarbejdere

Virksomheder med visioner om, at bidrage til en bedre verden har et unikt potentiale for motivation af sine medarbejdere.

Al evidens viser, at et højere formål (mening) med sit arbejde er blandt de absolut højeste indre motivationsfaktorer, der styrker effektiviteten og arbejdsglæden betragteligt.

Denne gevinst er overset af mange virksomheder, der typisk først forbinder bæredygtig produktion, socialt ansvar og velgørenhed med goodwill i samfundet og hos deres kunder.

I tillæg kommer synergierne af, at kigge på den indre bæredygtighed. Medarbejdernes ejerskab, samarbejdsrelationer, stress niveau, arbejdspres, trivsel og alt det som indvirker på organisationens egen indre bæredygtighed.

Vi fasciliterer processer, hvor sammenhængskraften mellem de bæredygtige initiativer og medarbejdernes motivation kommer i spil med afsæt i virksomhedens vision, strategi og ledelsesgrundlag.

I tillæg kan vi tilbyde en til formålet udviklet APV (arbejdspladsvurdering) der kan måle motivationseffekten af indsatserne, som i høj grad kan anvendes som et nyttigt ledelsesværktøj fremadrettet.

Virksomhedens visioner

En højere mening med arbejdet kan skabes, hvor virksomheder udviser ansvar og udvikler handlingsplaner for omstilling til bæredygtig produktion, velgørende projekter der spejler virksomhedens PR & image, som medarbejderne kan være stolte af.

Som i enhver forandrings- og omstillingsproces er det afgørende, at ledelsen går forrest med en klar vision og strategi for virksomhedens bæredygtige omlægning. Kort som langsigtet.

Her kan virksomheden med fordel etablere ejerskab gennem workshops og samarbejdsprocesser, der får visionen i spil og vinder engagement blandt medarbejderne til at bære strategien igennem med overskud på både den økonomiske, menneskelige og miljømæssige bundlinje.

Evidens

Forskningen viser, at der er tre primære indre motivationsfaktorer hos mennesker, der langt overgår ydre motivation (løn, bonus etc.).

  • Purpose: Et højere formål, der får den enkelte medarbejder til at føle, at deres indsats udløser et meningsfyldt og positivt ladet bidrag
  • Mastery: At man behersker opgaven og har mulighed for at leve op til de efterspurgte krav
  • Autonomi: At man har indflydelse på egen arbejdssituation og kan handle derefter

En inspirationskilde til forståelsen af den indre motivation kan eksempelvis findes i bogen af Daniel Pink: “Motivation – den overraskende sandhed om hvad der motiverer os” 2009, Akademisk Forlag Business.

En kort version af bogens hovedpointer kan ses i denne video The surprising truth about what motivates us

Samme konklusioner og pointer går igen, hvor menneskelig motivation bliver undersøgt til bunds og peger på, at i enhver virksomheds stræben efter optimal anvendelse af økonomisk og menneskelig kapacitet, er grundlæggende erkendelser værd at forholde sig metodisk til:

Man kan ikke indsætte og integrere virksomhedsværdier i mennesker.

Men man kan integrere menneskelige værdier i virksomheden.

Man kan generelt ikke købe sig til større loyalitet blandt medarbejderne.

Konkurrenterne kan også betale løn og tilbyde forfremmelser, bonus etc.

 

Der er ikke evidens for, at folk yder mere med en lønforhøjelse, hvis de har en rimelig løn i forvejen.

En højere mening med arbejdet er primært det, der får mennesker til at yde mere.

Kort sagt en synergi, hvor egne værdier fremmes, når virksomheden fremmes. Ikke som to uafhængige eller modstridende kræfter. Fordi virksomheden investerer i bæredygtighed og konkurrerer på at være en bedre virksomhed, der bidrager til fælles menneskelige mål for en bedre verden – se De 17 verdensmål

Autonomi og tillidsfuld ledelse får endvidere størst spillerum, hvor medarbejderne kan relatere virksomhedens visioner og mål til egne værdier.

Mestring, mening og motivation er også nært forbudne, og endvidere er det veldokumenteret, at hvor ovenstående motivation er etableret falder sygefravær og stres markant – se evidens

Metode

Ledelsesgrundlaget og den bæredygtige omstilling skal gå hånd i hånd, for at sikre successen og bruge den bæredygtige omstilling, som et stort aktiv for at styrke den indre motivation hos medarbejderne.

Vi har i samarbejde med Geoversity i Panamas regnskov udviklet et helt unikt bæredygtigt lederprogram, som vi har kaldt RETURN. Et boost til den bæredygtige omstilling, hvor I som ledergruppe får defineret et tydeligt “why” for jeres omstilling i dialog med de oprindelige folks ledere midt i ét af verdens mest komplekse og værdifulde økosystemer. Læs mere her:

Stærke lederteams har visse særlige karakteristika. Hertil har Patrick Lencioni udviklet en effektfuld model til forståelse af disse – The 5 dysfunctions of a team. Uagtet ledelsesniveauet i organisationen har denne model vist sin styrke i forståelsen af de udfordringer lederteams ofte står overfor, i ønsket om at fremstå dynamisk og stærk i forandringsprocesser.

Workshops indeholdende disse processer har vi stor erfaring med.

Processerne faciliteres med udgangspunkt i den systemiske og narrative metode, hvor der gennem refleksion og dialog skabes indsigt, opbygges tillid og basis for udvikling i en bevidst ønsket retning. Processerne kan understøttes af praktiske øvelser, der kort og præcist illustrerer pointerne, som oplæg til diskussion og indsigt.

Dertil kan personprofiltesten JTI (Jungiansk Type Indeks) med fordel anvendes for at tydeliggøre de forskelligheder, som kan være i spil i gruppen/organisationen eller hvorfor individet foretrækker særlig adfærd i givne situationer.

Der er naturligvis heller ikke noget facit på forhånd om, hvilke værdier og hvad der især giver mening for medarbejderne. Det må undersøges og dokumenteres. Lakmuspapiret for virksomhedens visioner og værdier som den stærkeste drivkraft af alle er, om de rent faktisk giver mening for medarbejderne som mennesker. Ikke noget som kun giver mening i en mere snæver arbejdssammenhæng mellem nogen få. Men derimod værdier og visioner, de også kan tale med deres familie og venner om til en middag lørdag aften.

1

“Overskud er et udmærket sigte, så længe det opnås på en hæderlig måde. At hævde, at virksomhedernes rolle er at genere overskud, giver lige så meget mening som at sige, at menneskets rolle er at spise eller trække vejret. Hvis en virksomhed taber penge, vil den dø, og det samme vil en person uden mad, men det betyder ikke, at formålet med at leve er at spise” .  Dalai Lama fra bogen Lederens vej, 2008.

 

»En af årsagerne til, at Danmark og flere andre lande det seneste årti har oplevet en nedgang i produktivitetsvæksten, er, at flere og flere medarbejdere har svært ved at finde en højere grad af mening med deres arbejdsliv. Al evidens peger på, at hvis det, man laver, giver mening, så har man også motivationen til at give den en ekstra skalle. Medarbejdere, der oplever en høj grad af meningsfuldhed i deres arbejde, er op til fem gange mere produktive end medarbejdere, der finder arbejdet meningsløst. Læs mere.

Morten Albæk, fem gange (senest i 2015) blevet kåret som en af verdens 100 mest indflydelsesrige marketingfolk af The Internationalist, og i 2014 blev han optaget på Fast Companys liste over The 1.000 Most Creative People in Business.

Back To Top