skip to Main Content

Virksomheder afgørende for verdens mål

Der er stærkt voksende forståelse i den private sektor for, at der over de kommende 15 år globalt skal ske et enormt løft i investeringer i bæredygtig udvikling.

En af mine vigtigste opgaver som formand for FN’s Generalforsamling i 2016 er at medvirke til, at verdens lande – koordineret gennem FN – i fuld fart går i gang med at realisere de store mål for en bæredygtig udvikling.

Det er meget opmuntrende, at alle FN’s medlemslande med vedtagelsen af de 17 mål for bæredygtig udvikling i september og klimaaftalen i december har udstukket en ny retning for verden.

Det handler ikke kun om fattige mennesker i fattige lande, men om alle mennesker i alle lande. Det kan kun nås gennem et forstærket internationalt samarbejde, hvor vi alle rykker fremad sammen.

Der blev enighed om de 17 mål og klimaaftalen, fordi verdens ledere – også i store lande som USA, Kina, Frankrig, Tyskland og Indien – har forstået den overhængende risiko for endnu mere uoverskuelige katastrofer og konflikter, hvis der ikke handles:

Klimaindsatsen er allermest påtrængende ( ) Derfor vil jeg 21. april – dagen før klimaaftalen skal underskrives her i New York – samle en stor gruppe af statsledere, erhvervsledere, finansfolk og folk fra civilsamfundet til samtale om, hvordan vi sikrer handling her og nu.

Mogens Lykketoft, formand for FN’s Generalforsamling. Politiken 14. februar 2016

Verdensmålene er for os alle

”De 17 verdensmål er resultatet af en åben dialog gennem flere år. Det er ikke udviklingsmål for den 3. verden, men verdensmål for os alle. Alle har ansvar og medansvar for at målene bliver nået. Danmark har en kæmpe forpligtelse til at handle og ligge langt over enhver form for gennemsnit. Alle mål skal nås. Men har man 17 topprioriteter, har man ingen. For det er enormt vigtigt, at Danmark lever op til mål 12 om bæredygtig produktion og forbrug med alt vores viden forudsætninger for dette.”

Kristian Jensen, Danmarks udenrigsminister, Venstre.

Christiansborg debat 30. marts 2016

Back To Top