skip to Main Content

Anerkendelse af den gode vilje

Langt fra alle har mulighed for at omstille sig 100% til bæredygtig produktion og slet ikke på kort sigt, hvad enten det skyldes økonomi og marked, teknologiske hindringer eller manglende know how. Men alle kan lave en plan for at blive så bæredygtige som muligt. Ingen kan gøre andet eller mere end sit bedste, og ingen forventer mere af nogen virksomhed.

Alle initiativer i retning af bæredygtighed er vigtige og fortjener bedst mulige opbakning og vi rådgiver gerne i hvert af de enkelte aspekter af bæredygtig produktion. Men det er også vigtigt at gøre sig klart, at virksomheden ikke vinder nogens troværdighed ved enkeltstående indsatser og isolerede produkter. Sidst af alle egne medarbejdere som de, med bedst kendskab til virksomhedens øvrige produktion. Se Motivation af medarbejdere.

Det handler om at sætte nogle mål alle kan være stolte af, vise ægte vilje og hvilke værdier, der driver virksomheden, med et tidsperspektiv, der både er overkommeligt og muligt at finansiere.

Ethvert skridt skal hilses velkommen og hjælpes på vej med maksimalt udbytte for virksomheden.

Vi tilbyder rådgivning i udvikling af realistiske handlingsplaner for øget bæredygtighed efter virksomhedens ønske.

Tryg og tillidsfuld analyse

En målrettet omstilling til mere bæredygtig produktion indebærer som udgangspunkt en åbenhjertig analyse af tingenes tilstand, som de er nu og med særligt fokus på at identificere og handle på de mest centrale problemfelter. Det er her det største potentiale for øget goodwill og motivation ligger såvel blandt kunder som medarbejdere. Men det er også her en virksomhed er allermest sårbar.

Tavshedspligt og tillid er selvsagt afgørende for en tryg og åbenhjertig information og analyse sammen. Dette kan rådgivende menneskerettigheds- og miljøorganisationer m.fl. ikke garantere af hensyn til egen troværdighed i sin funktion som samfundets vagthund. Især ikke i fald virksomheden må udskyde eller opgive den ønskede forbedring af kritisable forhold og samarbejdet falder til jorden.

Humanitære organisationer vil i reglen nødigt forbindes med virksomheder, der blot delvist har aktiviteter, som den humanitære organisation ikke kan stå inde for af frygt for at miste troværdighed blandt medlemmer og befolkningen, som er deres eksistensgrundlag. Det siger sig selv, at kun de færreste virksomheder kan leve op til organisationernes behov og ambitioner for officielle samarbejder om bæredygtighed med tilhørende prioritering af rådgivning til virksomheden – også uanset hvad de vil betale.

Dilemmaet er som sådan forståeligt set fra begge respektive parter. Men det giver et skrøbeligt afsæt for en tillidsfuld dialog om netop de forhold, der er vigtigst for virksomheden at forbedre og frit at kunne markedsføre sig som ansvarlig virksomhed uden frygt for, at effekten af dette resulterer i det stik modsatte image. Se Bæredygtig PR & image

Etablering af partnerskaber

Good Company Century hjælper interesserede virksomheder på vej og tager alle initiativer seriøst. Også gerne med blik for forudsætningerne for at opnå et officielt samarbejde med en velgørende organisation, hvis virksomheden har dette som mål.

Vi har tyve års erfaring med støtte til bæredygtig udvikling i en lang række lande. Dette gør os i stand til at yde kvalificeret og nøgtern vejledning i, hvilke aspekter man især skal være opmærksom på i forbindelse med bæredygtige initiativer. Det være sig af rent produktiv, miljømæssig, organisatorisk, social, kulturel eller politisk karakter. Det vigtigste er og bliver dog, at løsninger er skræddersyet og passer til netop den enkelte virksomhed.

Det vi ikke selv ved, skaffer vi kompetencer og viden om i vores netværk.

Bæredygtig produktion omfatter:

Respekt for miljø og klodens klima

 • Helhedsanalyse af produktets samlede fodaftryk
 • Energiforbrug – kvantitet og kilde
 • Forbrug af naturresurser
 • Forbrug af naturareal
 • Miljøforurening
 • Transport
 • Affaldshåndtering og genbrug

Respekt for mennesket

 • Arbejdstagerrettigheder
 • Universelle menneskerettigheder
 • Børns særlige rettigheder
 • Kvinders særlige rettigheder
 • Oprindelige folks særlige rettigheder

Respekt for samfundet

 • Betaler virksomheden skat i de lande virksomheden forbruger i?
 • Respekterer virksomheden landets love og internationale konventioner?
 • Overholder virksomhedens FN’s guidelines for internationale virksomheder?

Hvert af disse tre hensyn påvirker direkte eller indirekte samtlige 17 verdensmål

Bliv klima-positiv

Når en virksomhed udleder mere CO2 eller drivhusgas end den på anden måde forhindrer udledningen af, kan man kalde virksomheden klima-negativ. Går dette regnskab umiddelbart lige op kalder man virksomheden klima-neutral.

Kun de færreste virksomheder kan helt undgå at udlede de drivhusgasser eller CO2, som forårsager de globale klimaforandringer. Men alle virksomheder kan i princippet blive klima-positive. Det indebærer kort sagt to ting:

 1. Virksomheden gør først mest muligt for at begrænse udledning CO2 eller drivhusgas fra egen produktion.
 2. Hvad virksomheden ikke kan undgå at udlede i egen produktion, kompenseres ved støtte til et supplerende klimaprojekt, som forhindrer udledning af CO2 og drivhusgasser.

Et effektivt klimaprojekt er at bidrage til bevarelse af truet regnskov, der i fald den blev ryddet ville udlede større mængder CO2, end virksomhedens eget negative klima-regnskab. Samtidig bidrager bevarelse af regnskov en række andre menneskelige og miljømæssige goder.

Vi vejleder virksomheder i klima tiltag og udvikler såvel handlingsplan for reducering af virksomhedens egen udledning af CO2, som formidling og koordinering af indsatser til bevarelse af regnskoven.

Kom i gang på egen hånd

Kom i gang med overvejelser om virksomhedens klimaregnskab via klimakompasset.dk

OBS: CO2-beregneren er et simpelt redskab til et første overblik og refleksion, men kan ikke anvendes til dokumentation.

Redskaber til grundlæggende refleksioner om virksomhedens nuværende status og muligheder for omstilling til grøn produktion kan findes via dette link: http://www.green21.dk/ samt http://www.csrkompasset.dk/

Back To Top