skip to Main Content

Virksomhedens udbytte

Velgørenhed kan være yderst givende for alle parter. Afhængigt af det omfang der skabes sammenhæng og synergi mellem indholdet af det velgørende arbejde, virksomhedens eget virke og medarbejdernes interesser.

Især hvis indsatsen er målrettet således, at medarbejderne får lov til at være en del af løsningen på problemer, der er vedkommende for dem og sammen bidrager til i kraft af deres daglige arbejde for virksomheden.

Egne værdier fremmes, når virksomheden fremmes. Ikke som to uafhængige eller modstridende kræfter. Fordi virksomheden bidrager til fælles menneskelige mål for en bedre verden – se De 17 verdensmål

Virksomhedens særlige potentiale som donor

Det kan siges, at virksomheders bidrag giver dobbelt valuta for pengene, da velgørenhed kan trækkes fra i skat. Men det handler langt fra blot om penge og flere penge til det samme.

Ansvarlige virksomheder er uundværlige for en bedre verden. Og alle virksomheder har et særligt potentiale og fordele fremfor andre.

De færreste hjælpeorganisationer er selv direkte beskæftiget med produktion og marked – the chain of costudy. De er og bliver med andre ord heller aldrig de primære udførende af mål og anvisninger til mere bæredygtig produktion.

De professionelle organisationer inden for international udviklingsbistand er også underlagt en række regler og begrænsninger af, hvad de må finansiere for EU- og statsmidler.

I særdeleshed hvad angår indkøb og investeringer i maskiner og teknologi uanset, at dette ofte er en af de mest effektive måder at hjælpe på. Se eksemplet på et velgørende initiativ nedenfor.

Indkøbte varer og teknologi må ikke tilfalde private individer uanset, at individuelle initiativer i det private erhvervsliv kan være bedste eller eneste løsning i specifikke tilfælde.

Der ydes ikke international bistand til rent miljø eller bevarelse af verdens artsrigdom. Kun til mennesker.

Synergi mellem velgørenhed og virksomheden

Virksomhedens særlige potentiale og identitet er værd at have for øje ved valg og design af velgørende initiativer som supplement til virksomhedens egen indsats for mennesker, miljø og klodens klima. Benytte virksomhedens frihed til at finansiere det, der er brug for uden uhensigtsmæssige regler og bringe sin egen viden i spil.

Det er eksempelvis både yderst forståeligt og fortjent, at Læger Uden Grænser på rekordtid er blevet anerkendt og udbredt. Her handler lægernes velgørenhed nemlig ikke primært blot om at donere nogle penge, men at bidrage med viden og det, man er god til.

Undersøgelser af den danske befolknings kendskab og holdning til velgørende organisationer viser, at netop Læger Uden Grænser opfattes som den mest troværdige af alle.

Her kunne velgørende organisationer også lære noget i den måde de tænker og tilbyder virksomheder at støtte en sag.

Vi konstruerer løsninger som forener virksomhedens mål med FN’s verdensmål for en bæredygtig udvikling.

Vi har fantasien til at finde nye veje, viden om hvad der virker og et omfattende netværk til specialister i alt det, vi ikke selv ved. Og vi hjælper med at måle, formidle og engagere medarbejderne i resultaterne af de velgørende initiativer.

Der er utallige muligheder for at bidrage til en bedre verden og en bedre arbejdsplads til fælles glæde! Læs Motivation af medarbejdere

Regnskoven er truet

Hvert år ryddes et regnskovsområde svarende til tre gange Danmarks areal.

Truslerne kommer primært fra intensiv plantagedrift og udvindings-industri inden for tømmer, olie og minedrift, som ikke opfylder kriterier for bæredygtig produktion.

Oprindelige folk i regnskoven er generelt ikke imod produktion og samarbejder gerne, hvis blot deres rettigheder som folk og hensyn til naturen respekteres.

Back To Top