skip to Main Content

Vision for Good Company Century

I år 2030 har ansvarlige virksomheder udkonkurreret og erstattet virksomheder, der ikke bidrager til FN’s verdensmål. Ansatte i virksomheder trives og oplever en højere mening og stolthed ved deres arbejde. Regeringer og forbrugere belønner og accepterer udelukkende virksomheder, der tager ansvar for det miljø og samfund, virksomheden driver forretning i. Forretningsgrundlaget for virksomheder, der nægter at tage ansvar, er væk, og FN’s verdensmål er nået.

 

Vores mission

Skabe synergi mellem gode formål og god forretning.

Skabe viden, nye veje og partnerskaber for en bæredygtig udvikling i verden.

Give de virksomheder, som udviser det største ansvar for mennesker og miljø, de største konkurrencefordele.

Give alle mennesker mulighed for at bidrage til FN’s verdensmål i deres daglige arbejde.

Kort sagt:

“Vi bringer viden og mennesker sammen om verdens mål”

Back To Top